Politika jakosti

Vedení Institutu civilizačních chorob Praha považuje dodržování kvality svých služeb nejen za podstatnou část svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodnotám.

Uvědomuje si, že jen trvalé uspokojování potřeb našich pacientů a dalších zákazníků službami na vysoké profesionální a odborné úrovni je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení trvalé prosperity firmy.

Víme, že předpokladem k dosažení těchto cílů je nutná dobrá strategie, kvalifikovaní a ochotní pracovníci a jejich kvalitně vykonávaná práce, pracovní a prostorové kapacity s dobrým technickým vybavením a dobrá kvalita všech procesů .

Tyto postoje umožňují vedení Institutu civilizačních chorob Praha vyhlásit následující Politiku jakosti, která zahrnuje tyto body:

 • Zabezpečit vysokou kvalitu naší práce, tedy našich poskytovaných služeb, a to:
  • kvalitním jednáním se všemi zainteresovanými stranami, zejména klienty
  • kvalitním vedením dokumentace
  • zaváděním standardních postupů
  • zvyšováním kvalitfikace zaměstnanců pomocí odborných školení
  • efektivním řešením daných úkolů
  • vytvářením potřebných zdrojů ( vhodné technické zázemí)
 • Vytvářet motivační prostředí pro naše zaměstnance tak, aby vnímali svou sounáležitost k Institutu civilizačních chorob
 • Reagovat na změny, očekávání a potřeby našich klientů, dalších partnerů i zaměstnanců .V souvislosti s tím aplikovat nové technologie a poznatky
 • Dodržovat platné právní a jiné požadavky, vztahující se na společnost
 • Vedení naší společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost systému řízení jakosti, . informovat veřejnost, zainteresované strany a zaměstnance o politice jakosti a její realizaci

Duben 2009 MUDr. Markéta Hojerová.

© Martin Hojer, 2010